Maand: april 2019

Kosten die je af kunt trekken bij je aangifte Inkomstenbelasting – deel 2: Eénmalige kosten bij de koop van je eerste huis

Heb je in 2018 voor het eerst een huis gekocht en heb je daarvoor kosten gemaakt? Een aantal kosten daarvoor mag je éénmalig aftrekken van je inkomen. Je aan te geven (gezamenlijk) inkomen kan daarom in 2018 een stuk lager zijn en dus hoef je minder belasting af te dragen.

Voorbeeld:
Mevrouw Visser heeft in 2018 een bruto inkomen van €42.400,-. Ze koopt op 1 juli van dat jaar een huis met een koopsom van €220.000,-. Ze sluit een annuïtaire hypotheek af van €233.000,-. De benodigde WOZ-waarde (let op: Van 1 januari 2017!) van de gekochte woning is €200.000,-. De volgende éénmalige kosten worden gemaakt:

 • Bemiddelingskosten voor de aankoopmakelaar €1.149,-
 • Advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur €1.900,-
 • Notariskosten voor de hypotheekakte en koopakte €1.000,-
 • Kosten voor Nationale Hypotheek Garantie €2.330,-
 • Taxatiekosten €500,-
 • Overdrachtsbelasting €4.400,-

Welke kosten mogen afgetrokken worden?

De totale koopkosten bedragen bedragen €11.279,-. Niet alle bovenstaande kosten mogen afgetrokken worden. De helft van de notariskosten bijvoorbeeld zijn voor het opstellen van de hypotheekakte. De andere helft voor de koopakte. Het eerste mag wel afgetrokken worden, het andere niet. Ook is de overdrachtsbelasting niet aftrekbaar. Het totaal van de éénmalig aftrekbare kosten is €6.379,-.

Wat is het verschil aan te betalen inkomstenbelasting?

Mevrouw Visser zou zonder aanschaf van de woning €12.317,- aan inkomstenbelasting moeten betalen.

Het belastbaar inkomen van mevrouw Visser met aftrek van de éénmalige kosten bepaal je onder andere door het eigenwoningforfait. Dat is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. De eigenwoningforfait van deze woning is €703,-. Om te bepalen wat afgetrokken mag worden, trek je de aftrekbare kosten van het eigenwoningforfait af: 703-6.379. De uitkomst hiervan is -€5.676. Haar belastbaar inkomen wordt dan €36.724,-. De betalen belasting over dit inkomen is €9.398,-.

Haar werkgever heeft van te voren berekend hoeveel inkomstenbelasting ze moet betalen en heeft dit maandelijks ingehouden. De werkgever houdt geen rekening met een koophuis of aankoop daarvan. De werkgever heeft €12.317,- ingehouden. Omdat ze maar €9.398,- hoeft te betalen, krijgt ze €2.919,- terug van de Belastingdienst.

Let op! We laten hierbij de jaarlijkse aftrek van de hypotheekrente achterwege. 

Wil je weten welke éénmalig betaalde kosten voor jouw eerste woning aftrekbaar zijn bij de aangifte Inkomstenbelasting? Bel mij op
06-39 62 89 72 of e-mail naar geronne@financieeloporde.nl. 

Kosten die je af kunt trekken bij je aangifte inkomstenbelasting – deel 1: Studiekosten

Heb je studiekosten gemaakt in 2018? En kreeg je hiervoor geen studiefinanciering? Dan mag je waarschijnlijk dit jaar nog een aantal kosten die je maakt voor je studie aftrekken van je inkomen, namelijk:

 • lesgeld
 • leer- en beschermingsmiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld
 • kosten voor een E(rkenning)V(erworven)C(ompetenties)-procedure
 • afschrijving van duurzame goederen
 • promotiekosten.

Let op: Er is wel een drempel van €250,- als je studiekosten wilt aftrekken.

Voorbeeld: De heer Jansen is 32 jaar, niet getrouwd en heeft geen kinderen. Zijn inkomen in 2018 is € 38.500,-. Hij heeft geen recht meer op studiefinanciering, en start voor het eerst met een HBO-opleiding Bouwkunde in deeltijd. Hij werkt 16 jaar in de bouw en meldt zich daarom aan voor een EVC-procedure. Daarnaast moet hij verplicht voor de opleiding gereedschap kopen en beschermingsmiddelen. De kosten op een rijtje:

 • Lesgeld € 1.226,-
 • Kosten EVC-Procedure € 1.390,-
 • Gereedschap € 200,-
 • Beschermingsmiddelen € 150,-

De totale kosten zijn dus €2.966,-. De heer Jansen zou zonder aftrek van de studiekosten €10.400,- aan de Belastingdienst moeten betalen. Als het goed is heeft zijn werkgever dit van te voren al berekend en ook elke 4 weken ingehouden op zijn salaris. Hij ontvangt of betaalt dan uiteindelijk dus niets aan de Belastingdienst.

Trekken we de studiekosten wel af, €2.716,- (let op de drempel van €250,-!) dan wordt het inkomen van de heer Jansen €35.784,-. Zijn werkgever heeft als het goed is al €10.400,- ingehouden op zijn salaris. Maar hij heeft een lager inkomen, en had maar €9.066,- hoeven te betalen. Hij krijgt dus €1.334,- terug van de Belastingdienst, en betaalt uiteindelijk dus €1.632,- zelf van dit jaar van zijn studie Bouwkunde.

Wil je weten of jouw studiekosten ook in aanmerking komen voor aftrek?
E-mail dan naar geronne@financieeloporde.nl.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén

>