De aflossingsvrije hypotheek. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is deze hypotheek vaak afgesloten. Veel mensen, waaronder u misschien, hebben zo’n hypotheek lopen. Weet u precies wat het betekent als deze hypotheek afloopt? Het is slim om daar (nu al) over na te denken. Daarom gaat het deze keer over deze hypotheekvorm.

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waarbij u niet aflost. Dit betekent niet dat u vrij bent van aflossing! Aan het einde van de looptijd zult u op één of andere manier wel de hypotheeksom terug moeten betalen. U betaalt dus een bedrag, maar uw hypotheeksom wordt niet lager of hoger. Deze blijft gelijk. Wat betaalt u dan aan de bank? Dat zijn rentekosten. Hieronder ter verduidelijking een voorbeeld.

BESPAAR GELD EN ONTVANG 7 TIPS VOOR JE ADMINISTRATIE


Voorbeeld:
U heeft een aflossingsvrije hypotheek afgesloten van € 220.000,-. De rente die u daarbij betaalt is 4,5%. U betaalt per jaar een bedrag van 220.000 x 4,5% = € 9.900,-. Per maand betaalt u dus € 825,-. De hypotheekrenteaftrek is hierbij niet meegenomen.

Wat is het verschil met andere hypotheekvormen (annuïteiten, lineair enz.)?

Zoals eerder geschreven: Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt er geen bedrag opgebouwd.

Bij andere hypotheekvormen is er wel sprake van aflossing.

Bij een lineaire of annuïteiten hypotheek wordt het hypotheekbedrag elke maand steeds lager. Daardoor verandert het bedrag wat u aan rente betaalt elke maand. U krijgt daarom ook steeds minder hypotheekrenteaftrek.

Bij een leven-, beleggers- of bankspaarhypotheek wordt er of bij een verzekering, beleggingsrekening of bankrekening een bedrag opgebouwd, waarmee u aan het eind van de looptijd de hypotheek aflost.

Wat gebeurt er bij verhuizen bij de verschillende hypotheekvormen?

Als u verhuist gaat u het verschil zien:

Bij een aflossingsvrije hypotheek lost u bij verhuizing de hypotheek af met wat uw huis heeft opgebracht.

Voorbeeld:
U heeft een hypotheek van € 235.000,-. U gaat verhuizen na 30 jaar en u verkoopt uw huis voor € 240.000,-. Hiermee lost u uw hypotheek af. De € 5.000,- houdt u zelf.

Bij andere soorten hypotheken heeft u tijdens de looptijd een bedrag opgebouwd. Dit bedrag gebruikt u om de hypotheek af te lossen aan de bank.

Voorbeeld:
U heeft een hypotheek van € 235.000,-. U verhuist na 30 jaar en u verkoopt uw huis voor € 240.000,-. Met uw annuïteitenhypotheek heeft u in de hele looptijd van 30 jaar een bedrag opgebouwd van € 235.000,-. Met dit laatste bedrag lost u uw hypotheek af. De verkoopopbrengst van € 240.000,- van uw huis kunt u bijvoorbeeld in een nieuw huis stoppen of u spaart dit.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Ook als u overlijdt zullen de nabestaanden het verschil merken:

Bij een aflossingsvrije hypotheek mogen de nabestaanden hopen op een goede verkoop, zodat daar de hypotheek mee afgelost kan worden.

Bij een hypotheek met aflosvorm is er al (een deel) opgebouwd, en ligt er minder druk op het goed verkopen van het huis.

Voorbeelden:
Meneer De Vries is 75 jaar. Achtentwintig jaar geleden heeft hij een huis gekocht voor € 220.000,- met een aflossingsvrije hypotheek van € 242.000,-. Hij overlijdt en zijn huis moet verkocht worden. Het huis wordt verkocht voor € 225.000,-. Omdat er niets is opgebouwd, krijgen de nabestaanden te maken met een restschuld van € 17.000,-.

Mevrouw De Jonge is 78 jaar en heeft 30 jaar geleden een huis gekocht voor € 220.000,-. Daarvoor moest zij een hypotheek afsluiten van € 230.000,-. Ze heeft een lineaire hypotheek. Als zij overlijdt, lossen haar nabestaanden de hypotheek af met het opgebouwde bedrag van 230.000,-. Zij verkopen het huis voor € 225.000,-. Dit bedrag kunnen zij verdelen.

Wat gebeurt er bij het aflopen van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek?

Vanaf 2001 lopen hypotheken niet langer dan 30 jaar. Omdat de aflossingsvrije hypotheek toen heel populair was, zullen er in 2031 en daarna, veel van deze hypotheken aflopen.

Ook nu zijn er mensen die een aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten die nu bijna afloopt. Is dit bij u het geval? Dan zult u bij het aflopen van uw hypotheek een nieuwe hypotheek moeten nemen als u in uw huis wilt blijven wonen. U kunt namelijk uw hypotheek niet aflossen, omdat er geen bedrag is opgebouwd. Omdat u misschien met pensioen bent gegaan of u uw baan verloren heeft, kan het lastiger zijn om nog weer een hypotheek te krijgen. Ook is het aannemelijk dat uw huis meer waard is geworden, waardoor u nog een hogere hypotheek moet afsluiten dan u al had.

Loopt uw aflossingsvrije hypotheek pas later af, dan kunt u hier ook mee te maken krijgen. Daarom is het slim om u daar op voor te bereiden.

Wilt u weten wat in uw situatie het meest verstandig is? Neem contact met mij op via het contactformulier, e-mail of bel mij. Dan reken ik voor u na, of het voor u gunstig is om nu actie te ondernemen.